הישגים

פסקי דין של משרדנו

 • רשלנות רפואית בטיפול ביולדת: משרדנו טיפל ביפה א.מ. : האם היולדת נדחתה מלקבל טיפול רפואי בבית החולים בו אמורה הייתה ללדת והופנתה ללדת בבית חולים אחר, ללא בדיקות מתאימות וללא טיפול כלשהוא, ובניגוד להנחיות משרד הבריאות. הילד נולד כפג, טרם זמנו, וזכה בפיצוי של כ – 2 מיליון שקלים.
 • רשלנות רפואית בלידה : מקרה נוסף (י.א.): נולד ילד פגוע בידו, בשל שיתוק שנגרם במהלך לידתו, כאשר הוכח על ידי משרדנו כי היה הכרח בביצוע ניתוח קיסרי, אשר היה מונע הנזק
 • רשלנות רפואית בלידה: מקרה י.ג.:  הוכח ע"י משרדנו כי היה הכרח בביצוע ניתוח קיסרי ליולדת, כאשר הלידה לא התקדמה. הילד שנולד סבל מנזק מוחי, כאשר הנזק ניתן היה למניעה לו בוצע ניתוח קיסרי.
 • רשלנות רפואית בפרוצדורה: משרדנו טיפל בגב' א.ש : אישה אשר ניזוקה עקב התקנת קוצב לב אשר הזדהם בגופה. בית החולים נמנע מלהוציא קוצב הלב המזוהם מגופה, והסתפק בטיפול אנטיביוטי בלתי יעיל. הפיצוי שניתן, מתקרב למיליון ש"ח בפשרה.
 • בית המשפט העליון מקבל ערעור שהוגש על ידנורע"א 4027/03 בביהמ"ש העליון, איתי כהן ואח' נ' אריה חברה לביטוח בע"מ

  בניגוד לפסיקתם של בתי המשפט השלום והמחוזי בירושלים, קובע ביהמ"ש העליון בעקבות ערעור שהוגש על ידינו כי אירוע בו נפגע קטין כתוצאה מהפעלת רמפה של משאית מהווה תאונת דרכים על פי החוק והקטין זכאי לפיצויים בהתאם.

 • בית המשפט המחוזי מקבל ערעור שהוגש על ידנו
  (ע"א 2175/08 בביהמ"ש המחוזי בירושלים, בן אמו יצחק נ' איילון חברה לביטוח בע"מ)
  בית המשפט המחוזי מקבל ערעור שהוגש על ידינו וקובע לתובע אשר לו נכות רפואית בשיעור 20%, נכות תפקודית בשיעור 30%. המשמעות הכספית הנה שיפור הפיצוי ששולם לתובע לסך של 561,000 ₪ בגין הפסד השתכרות לעתיד בלבד.בנוסף פסק בית המשפט לתובע סכומים בסך מאות אלפי ₪ בראשי נזק נוספים.
 • שליח זכה בפיצוי בסך 906,600 ₪
  (ת"א 5633/05 בבימ"ש השלום בירושלים יצחק אביב ואח' נ' הפול)
  לשליח במקצועו,בן 34 אשר לו נכות רפואית בשיעור 32.5%, פסק ביהמ"ש פיצוי כולל בסך של 906,600 ₪ נכון לחודש 1/
  2009.
 • תביעה כנגד בית ספר : מקרה של  ילד אשר נפגע בעינו בעת ששהה בבית הספר שעה שתלמיד אחר נטל שבר זכוכית שהיה בחצר בית הספר ודחף אותו בטעות לעינו. בעקבות התביעה שהגיש משרדנו בעניין כנגד בית הספר והמועצה המקומית נפסקו לזכות התלמיד פיצויים בסך כולל של 800,000 ₪.
 •  הקשר בין תאונה לאנורקסיה ופוסט טרואמה
  פסק דין פלונית בבימ"ש השלום בירושלים
  למעלה מ-400,000 ₪ נפסקו כפיצויים בשנת 2007 לנפגעת בשנות העשרים לחייה, אשר נקבעה לה נכות בשיעור 19.25%, בפסק הדין ישנו דיון מפורט בשאלת הקשר שבין תופעת הפוסט-טראומה והאנורקסיה לתאונה בה נפגעה.
 • בית המשפט העליון מקבל שתי בקשות רשות ערעור של משרדנו
  רע"א 5966/98, 4149/99 בביהמ"ש העליון דינה מורוזוב נ' אליהו חברה לביטוח בע"מ
  בית המשפט העליון קבל שתי בקשות רשות ערעור של משרדינו (ומחייב באחת מהן את חברת הביטוח בהוצאות בשיעור הולם) על החלטות חוזרות של ביהמ"ש המחוזי לעניין מינוי מומחים רפואיים, כאשר ביהמ"ש העליון מצא כי קיימת הצדקה למינוי מומחה פסיכיאטר חרף חלוף תקופה ממושכת בין התיעוד הרפואי לתאונה. יצויין כי למינוי מומחה רפואי ישנה חשיבות קריטית בתביעות בגין נזקי גוף.
 • לתובעת ישולמו הפסדי שכר עתידיים
  פלונית, ת"א 488/95 בביהמ"ש המחוזי בירושלים
  כב' השופט רובינשטיין שהיה דאז שופט ביהמ"ש המחוזי קובע כי לתובעת ישולמו הפסדי שכר עתידיים על פי הפרשי שכרה המלאים של התובעת טרם התאונה ואלו שלאחריה.
 • 3,096,000 ₪ לנהג משאית
  פלוני, ת"א 1644/06 (שלום ירושלים)
  בית המשפט פסק לנהג משאית, בן 48 אשר לו נכות רפואית משוקללת בשיעור 57%, פיצוי בסך 3,096,000 ₪.
 • 2,586,377 ₪ לנהג משאית
  ת"א 12128/05 בבימ"ש השלום בירושלים, שמעון אלעזרה נ' אריה חברה לביטוח בע"מ
  בית המשפט פסק לתובע, נהג משאית בן 36, אשר נקבעה לו נכות רפואית משוקללת בשיעור 41%, פיצוי בסך 2,586,377 ₪.

 • 258,000 ₪ לקצין צה"ל
  ת.א 14998/08 בבימ"ש השלום בירושלים, ניראל בן שבת נ' הפול
  בית המשפט פסק לתובע, קצין בצה"ל בן 28 אשר נקבעה לו נכות אורטופדית בשיעור 8.8%, פיצוי בסך של 258,000 ₪.
 • 248,000 ₪ לדוור
  ת"א 6454/09 בבימ"ש השלום בירושלים חמוז שיראל שלמה נ' הפול
  בית המשפט פסק לתובע, דוור במקצועו, בן 39 אשר לו נכות בשיעור 10%, פיצוי בסך של 248,000 ₪.
 • תאונת עבודה באולם בית המשפט
  עורך דין שארע לו אירוע מוחי במהלך דיון בביהמ"ש העליון ונפטר לדאבוננו הרב מספר חודשים לאחר מכן הוכר כנפגע בעבודה, המשמעות הכספית של פסק הדין היא כי אלמנתו ובנו יקבלו סכומי כסף גבוהים מדי חודש הנגזרים ממשכורתו לעומת הרף המינימלי לו היו זכאים במסגרת "קצבת שארים" במידה והתאונה לא הייתה מוכרת כתאונת עבודה.
 •  תאונת עבודה: הנפגע מ.כ. נפגע ממכת חשמל תוך כדי תיקון מעלית במהלך עבודת. בסופו של הליך משפטי הוא זכה בלמעלה מ – 2 מיליון שקלים בעקבות ייצוגו על ידנו במסגרת המוסד לביטוח לאומי וכן מול הגורמים האחראיים לתאונה בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים.
 • תאונת עבודה : העובד י.מ. נפגע כאשר תוך כדי עבודתו נקטעו אצבעות בידו הימנית. בעקבות תביעות שהוגשו כנגד המפעל בו עבד, וכנגד המוסד לביטוח לאומי, הוא קיבל פיצוי חד פעמי ממבטחת המפעל בו עבד, כמיליון ש"ח, בערכים עדכניים, ובנוסף בגמלה חודשית בשווי אלפי שקלים מהמוסד לביטוח לאומי.
 • הגב נתפס? תאונת עבודה
  ב"ל 11746/07 בביה"ד לעבודה בירושלים, אבוטבול לאה נ' המוסד לביטוח לאומי
  תקדים של משרדינו, לפיו סייעת בגן ילדים אשר התכופפה על מנת להוציא ילד מבריכת כדורים וגבה "נתפס" כתוצאה מכך,הוכרה כנפגעת בעבודה .
 • תאונה בטיול משפחתי :250,000
  ש"ח לאם שיצאה לטייל  עם ילדיה בפארק לאומי, תוך כדי שהתגלשה במגלשה ובה קרע, נשסעה ידה ואצבעותיה ונגרמה לה נכות בגין כך. התיק הסתיים בפשרה בסך של 250,000 ש"ח בגין פגיעות האם בתאונה.
 • תביעה בגין פוליסת ביטוח חיים ללא תשלום פרמיות:
  משרדנו חייב חברות ביטוח בתשלום פיצוי בגין פוליסת ביטוח חיים של מבוטח שחדל לשלם את פרמיית ביטוח החיים שלום. תשלום חברת הביטוח לאלמנת המבוטח, בוצע למרות אי תשלום הפרמיה, ותוך הסתמכות משרדנו על הוראות והנחיות המפקח על הביטוח.
 • תביעה בגין אובדן כושר עבודה:
  מבוטח זכה בפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, למרות שדרגת נכותו נמוכה מ – 75% כנדרש בפוליסה, תוך התבססות משרדנו על טיעונים משפטיים שאושרו בפסיקת בית המשפט העליון.
 • תאונות דרכים:

  • נהג משאית (ש.א.) שעקב התהפכות משאיתו נפגע קשות ברגלו, זכה בפיצוי של למעלה מ - 3 מיליון ש"ח ממבטחת המשאית ומהמוסד לביטוח לאומי.
  • צעיר שרכב על אופנוע (ר.א.) שהתהפך, ונפגע אגב כך ברגליו, קיבל פיצויים בשווי של למעלה מ – 2 מיליון ש"ח ממבטחת האופנוע.
  • נפגע י.ב.א. שזכה בפיצוי בגובה של כ – 500,000 ש"ח, בפסק דין של בית משפט השלום בירושלים בגין תאונת דרכים. בעקבות ערעור שהוגש על ידנו לבית המשפט המחוזי בירושלים, הוגדל הפיצוי ב כ – 50% נוספים.
  • קטין שנדרס ע"י מכונית ונפגע בידו, אשר נגרמה לו נכות בשיעור של 28% ביד ימין, קיבל פיצוי בסך של כ – 600,000 ש"ח.
  • תושב ג'בל מוכבר, נדרס ע"י אוטובוס, נפגע בידיו וברגליו וקיבל פיצוי של 600,000 ש"ח בפשרה.
  • צעירה שהתהפכה עם רכבה, נגרמה לה נכות אורטופדית בשיעור של 5% ונכות נפשית בשיעור של 10%, קיבלה פיצוי בפשרה בסך של 200,000 ש"ח.