תאונות בבית ספר

במידה שילדכם נפגע בתאונה עקב רשלנות המורים, בית הספר העירייה או כל גורם אחר האחראי על התלמיד או במקום ציבורי בו היה קיים מפגע או רשלנות ניתן להגיש תביעת פיצויים כנגד גורמים אלה בגין רשלנות בעילה נזיקית.

רשלנות המורה, האחראי או כל גורם אחר יכולה לבוא לידי ביטוי באי השגחה מספקת מצד המורים, אי תקינות המתקנים בשטח בית הספר או בכל פעילות במהלך שעות לימודים למשל טיול שנתי.

במקרים בהם הפגיעה נגרמה עקב רשלנות של אחד המורים, בית הספר, עירייה או כל גורם אחר אשר אחראי על התלמיד ניתן להגיש תביעת פיצויים בגין רשלנות וזאת בנוסף לתביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

מקרים לדוגמא בהם  ייצג משרדנו:
מקרה של  ילד אשר נפגע בעינו בעת ששהה בבית הספר שעה שתלמיד אחר נטל שבר זכוכית שהיה בחצר בית הספר ודחף אותו בטעות לעינו.
בעקבות התביעה שהגיש משרדנו בעניין כנגד בית הספר והמועצה המקומית נפסקו לזכות התלמיד פיצויים בסך כולל של 800,000 ₪.

 במידה שנפגע ילדכם מחוץ לבית הספר ולא במסגרת בית הספר אלא במקום ציבורי, ישנה אפשרות לתבוע פיצויים בגין כך:
תאונות במקומות ציבוריים

* על פי חוק, נערכים לכל ילדי ישראל הרשומים לגני ילדים ובתי ספר ביטוח תאונות אישיות אשר לפיו משולם לתלמיד פיצוי בכל מקרה של תאונה. על פי הפוליסה הנ"ל יהיה זכאי התלמיד לפיצוי בגין תאונות שאירעו בכל שעות היממה, אפילו אם אירעו מחוץ למסגרת בית הספר/הגן, למשל: בעת טיול עם המשפחה, במגרש הספורט ובחוג וכיוצא בזה.
תאונות אישיות תלמידים

פסקי דין של משרדנו