ביטוח חיים ואבדן כושר עבודה

משרדנו ייצג מספר רב של לקוחות בגין ביטוחי חיים שנעשו במסגרת לקיחת משכנתא ובתיקי עיזבונות.
כמו כן משרדנו ייצג מספר רב של לקוחות בגין ביטוחי חיים שנערכו במסגרת פרטית.
בנוסף, ייצג משרדנו בגין תביעות אבדן כושר עבודה.

הצלחות לדוגמא:

  • משרדנו חייב חברות ביטוח בתשלום פיצוי בגין פוליסת ביטוח חיים של מבוטח שחדל לשלם את פרמיית ביטוח החיים שלום.
    תשלום חברת הביטוח לאלמנת המבוטח, בוצע למרות אי תשלום הפרמיה, ותוך הסתמכות משרדנו על הוראות והנחיות המפקח על הביטוח.
  • מבוטח זכה בפיצוי בגין אובדן כושר עבודה, למרות שדרגת נכותו נמוכה מ – 75% כנדרש בפוליסה, תוך התבססות משרדנו על טיעונים משפטיים שאושרו בפסיקת בית המשפט העליון.

 

פסקי דין של משרדנו